Lên đầu trang
Thiết bị vệ sinh Inax khuyến mãi cuối năm 2016
Đối tác
Bán nhà đất chính chủ bon nuoc gia re Hệ thống phân phối trực tuyến Chậu rửa chén cao cấp Kelas Bồn nước inox Đại Thành khuyến mãi Chậu rửa chén cao cấp Kelas Sản phẩm thanh lý

Sản phẩm Vật tư thiết bị nước

Bon-nuoc-inox-Dai-Thanh-10000-lit-dung

Bồn nước inox Đại Thành 10000 lít đứng

Thông tin sản phẩm bồn nước inox Đại Thành : 

- Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP.HCM

- Tặng 1 chân đế inox kéo lầu đối với bồn inox có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít.

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10% 
 

27.570.000 đ
Bon-nuoc-inox-Dai-thanh-6000-lit-ngang

Bồn nước inox Đại thành 6000 lít ngang

Thông tin sản phẩm bồn nước inox Đại Thành : 

- Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP.HCM

- Tặng 1 chân đế inox kéo lầu đối với bồn inox có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít.

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10% 
 

15.345.000 đ
Bon-nuoc-inox-Dai-Thanh-6000-lit-dung

Bồn nước inox Đại Thành 6000 lít đứng

Thông tin sản phẩm bồn nước inox Đại Thành : 

- Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP.HCM

- Tặng 1 chân đế inox kéo lầu đối với bồn inox có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít.

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10% 
 

14.150.000 đ
Bon-nuoc-inox-Dai-Thanh-5000-lit-ngang

Bồn nước inox Đại Thành 5000 lít ngang

Thông tin sản phẩm bồn nước inox Đại Thành : 

- Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP.HCM

- Tặng 1 chân đế inox kéo lầu đối với bồn inox có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít.

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10% 
 

13.350.000 đ
Bon-nuoc-inox-Dai-Thanh-5000-lit-dung

Bồn nước inox Đại Thành 5000 lít đứng

Thông tin sản phẩm bồn nước inox Đại Thành : 

- Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP.HCM

- Tặng 1 chân đế inox kéo lầu đối với bồn inox có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít.

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10% 
 

11.950.000 đ
Bon-nuoc-inox-Dai-Thanh-4000-lit-ngang

Bồn nước inox Đại Thành 4000 lít ngang

Thông tin sản phẩm bồn nước inox Đại Thành : 

- Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP.HCM

- Tặng 1 chân đế inox kéo lầu đối với bồn inox có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít.

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10% 
 

10.980.000 đ
Bon-nuoc-inox-Dai-Thanh-4000-lit-dung

Bồn nước inox Đại Thành 4000 lít đứng

Thông tin sản phẩm bồn nước inox Đại Thành : 

- Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP.HCM

- Tặng 1 chân đế inox kéo lầu đối với bồn inox có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít.

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10% 
 

10.280.000 đ
Bon-nuoc-inox-Dai-Thanh-3500-lit-ngang

Bồn nước inox Đại Thành 3500 lít ngang

Thông tin sản phẩm bồn nước inox Đại Thành : 

- Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP.HCM

- Tặng 1 chân đế inox kéo lầu đối với bồn inox có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít.

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10% 
 

9.705.000 đ
Bon-nuoc-inox-Dai-Thanh-3500-lit-dung

Bồn nước inox Đại Thành 3500 lít đứng

Thông tin sản phẩm bồn nước inox Đại Thành : 

- Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP.HCM

- Tặng 1 chân đế inox kéo lầu đối với bồn inox có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít.

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10% 
 

9.305.000 đ
Bon-nuoc-inox-Dai-Thanh-3000-lit-nam

Bồn nước inox Đại Thành 3000 lít nằm

Thông tin sản phẩm bồn nước inox Đại Thành : 

- Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP.HCM

- Tặng 1 chân đế inox kéo lầu đối với bồn inox có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít.

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10% 
 

8.660.000 đ
Bon-nuoc-inox-Dai-Thanh-3000-lit-dung

Bồn nước inox Đại Thành 3000 lít đứng

Thông tin sản phẩm bồn nước inox Đại Thành : 

- Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP.HCM

- Tặng 1 chân đế inox kéo lầu đối với bồn inox có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít.

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10% 
 

8.260.000 đ
Bon-nuoc-inox-Dai-Thanh-2500-lit-nam

Bồn nước inox Đại Thành 2500 lít nằm

Thông tin sản phẩm bồn nước inox Đại Thành 2.500 Lít KN: 

- Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP.HCM

- Tặng 1 chân đế inox kéo lầu đối với bồn inox có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít.

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10% 
 

6.730.000 đ
Bon-nuoc-inox-Dai-Thanh-2500-lit-dung

Bồn nước inox Đại Thành 2500 lít đứng

Thông tin sản phẩm bồn nước inox Đại Thành 2.500 lít KN : 

- Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP.HCM

- Tặng 1 chân đế inox kéo lầu đối với bồn inox có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít.

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10% 
 

6.495.000 đ
Bon-nuoc-inox-Dai-Thanh-2000-lit-nam

Bồn nước inox Đại Thành 2000 lít nằm

Thông tin sản phẩm bồn nước inox Đại Thành : 

- Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP.HCM

- Tặng 1 chân đế inox kéo lầu đối với bồn inox có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít.

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10% 
 

5.910.000 đ
Bon-nuoc-inox-Dai-Thanh-2000-lit-dung

Bồn nước inox Đại Thành 2000 lít đứng

Thông tin sản phẩm bồn nước inox Đại Thành : 

- Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP.HCM

- Tặng 1 chân đế inox kéo lầu đối với bồn inox có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít.

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10% 
 

5.560.000 đ
Bon-nuoc-inox-Dai-Thanh-1500-lit-nam

Bồn nước inox Đại Thành 1500 lít nằm

Thông tin sản phẩm bồn nước inox Đại Thành : 

- Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP.HCM

- Tặng 1 chân đế inox kéo lầu đối với bồn inox có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít.

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10% 
 

4.605.000 đ
Bon-nuoc-inox-Dai-Thanh-1500-lit-dung

Bồn nước inox Đại Thành 1500 lít đứng

Thông tin sản phẩm bồn nước inox Đại Thành : 

- Vận chuyển miễn phí trong nội thành TP.HCM

- Tặng 1 chân đế inox kéo lầu đối với bồn inox có dung tích từ 310 lít đến 10000 lít.

- Giá đã bao gồm thuế VAT 10% 
 

4.305.000 đ