Lên đầu trang
Thiết bị vệ sinh Inax khuyến mãi cuối năm 2016
Đối tác
Bán nhà đất chính chủ bon nuoc gia re Hệ thống phân phối trực tuyến Chậu rửa chén cao cấp Kelas Bồn nước inox Đại Thành khuyến mãi Chậu rửa chén cao cấp Kelas Sản phẩm thanh lý

Sản phẩm Bồn tắm Việt Mỹ

Bon-Tam-Goc-12J

Bồn Tắm Góc 12J

Kích thước : 1195 * 1195 * (410-520) mm

Được thiết kế theo kiểu Bồn xây, Chân yếm hoặc gắn hệ thống Massage

Được sản xuất từ các chất liệu :

            * Acrylic
            * Ack
            * Galaxy           
            * Granite

7.217.000 đ
Bon-Tam-Dai-15T

Bồn Tắm Dài 15T

Kích thước : 1493 * 740 * (395-550) mm

Được thiết kế theo kiểu Bồn xây, Chân yếm hoặc gắn hệ thống Massage

Được sản xuất từ các chất liệu :

            * Acrylic
            * Galaxy
            * Ack
            * Granite

 

 


6.081.000 đ
Bon-Tam-Dai-1475

Bồn Tắm Dài 1475

Kích thước : 1400 * 745 * (405-560) mm

Được thiết kế theo kiểu Bồn xây, Chân yếm hoặc gắn hệ thống Massage

Được sản xuất từ các chất liệu :

            * Acrylic
            * Ack
            * Galaxy           
            * Granite

6.081.000 đ
Bon-Tam-Dai-17C

Bồn Tắm Dài 17C

Kích thước : 1685 * 750 * (395-525) mm

Được thiết kế theo kiểu Bồn xây, Chân yếm hoặc gắn hệ thống Massage

Được sản xuất từ các chất liệu :

            * Acrylic
            * Ack
            * Galaxy           
            * Granite       

 

6.328.000 đ
Bon-Tam-Dai-17V

Bồn Tắm Dài 17V

Kích thước : 1695 * 850 * (425-560) mm

Được thiết kế theo kiểu bồn xây, Chân yếm hoặc gắn hệ thống Massage

Được sản xuất từ các chất liệu :

            * Acrylic
            * Ack
            * Galaxy           
            * Granite

 

6.205.000 đ
Bon-Tam-Dai-1575

Bồn Tắm Dài 1575

Kích thước : 1493*750* (435-530) mm

Được thiết kế theo kiểu Bồn xây, Chân yếm hoặc gắn hệ thống Massage

Được sản xuất từ các chất liệu :

            * Acrylic
            * Ack
            * Galaxy           
            * Granite

        

 

6.041.000 đ
Bon-Tam-Dai-175

Bồn Tắm Dài 175

Kích thước : 1735 * 798 * (470-530) mm

Được thiết kế theo kiểu Bồn xây, Chân yếm hoặc gắn hệ thống Massage

Được sản xuất từ các chất liệu :

            * Acrylic
            * Ack
            * Galaxy           
            * Granite      

 

4.889.000 đ
Bon-Tam-chan-rong-CR-V-17

Bồn Tắm chân rồng CR-V 17

Kích thước : 1695 * 850 * (425-560) mm

Được thiết kế theo kiểu Bồn xây, Chân yếm hoặc gắn hệ thống Massage

Được sản xuất từ các chất liệu :

            * Acrylic
            * Ack
            * Galaxy           
            * Granite

18.517.000 đ
Bon-tam-goc-1515

Bồn tắm góc 1515

Kích thước : 1495*1495* (405-575) mm

Được thiết kế theo kiểu Bồn xây, Chân yếm hoặc gắn hệ thống Massage

Được sản xuất từ các chất liệu :

            * Acrylic
            * Ack
            * Galaxy           
            * Granite

10.440.000 đ
Bon-Tam-Oval-18-0

Bồn Tắm Oval 18-0

Kích thước : 1695 * 850 * (425-560) mm

Được thiết kế theo kiểu Bồn xây, Chân yếm hoặc gắn hệ thống Massage

Được sản xuất từ các chất liệu :

            * Acrylic
            * Ack
            * Galaxy           
            * Granite

9.460.000 đ
Bon-tam-goc-12H

Bồn tắm góc 12H

Kích thước : 1165*1165* (425-565) mm

Được thiết kế theo kiểu Bồn xây, Chân yếm hoặc gắn hệ thống Massage

Được sản xuất từ các chất liệu :

            * Acrylic
            * Ack
            * Galaxy           
            * Granite

7.217.000 đ
Bon-tam-goc-1313

Bồn tắm góc 1313

Kích thước : 1290*1290* (455-570) mm

Được thiết kế theo kiểu Bồn xây, Chân yếm hoặc gắn hệ thống Massage

Được sản xuất từ các chất liệu :

            * Acrylic
            * Ack
            * Galaxy           
            * Granite

6.870.000 đ
Bon-tam-dai-1711
10.440.000 đ
Bon-tam-dai-1780

Bồn tắm dài 1780

Được thiết kế theo kiểu Bồn xây, Chân yếm hoặc gắn hệ thống Massage

Được sản xuất từ các chất liệu :

            * Acrylic
            * Ack
            * Galaxy           
            * Granite       

 

6.328.000 đ
Bon-tam-dai-1770

Bồn tắm dài 1770

Được thiết kế theo kiểu Bồn xây, Chân yếm hoặc gắn hệ thống Massage

Được sản xuất từ các chất liệu :

            * Acrylic
            * Ack
            * Galaxy           
            * Granite

 

6.205.000 đ
Bon-tam-dai-1575

Bồn tắm dài 1575

Kích thước : 1493*750* (435-530) mm

Được thiết kế theo kiểu Bồn xây, Chân yếm hoặc gắn hệ thống Massage

Được sản xuất từ các chất liệu :

            * Acrylic
            * Ack
            * Galaxy           
            * Granite

            

 

 

6.041.000 đ