Lên đầu trang
Thiết bị vệ sinh Inax khuyến mãi cuối năm 2016
Đối tác
Bán nhà đất chính chủ bon nuoc gia re Hệ thống phân phối trực tuyến Chậu rửa chén cao cấp Kelas Bồn nước inox Đại Thành khuyến mãi Chậu rửa chén cao cấp Kelas Sản phẩm thanh lý
May-n-c-nong-ferroli-QQM-15-50-Lit

Máy n??c nóng ferroli QQM 15-50 Lít

- Bình nóng l?nh Ferroli nh?p kh?u ???c tráng titan siêu b?n
- V? nh?a ABS có UV ch?ng phai màu
- Van x? c?n ti?n ích.
- Thanh ??t hi?u su?t cao.
- Thanh Mg anode l?n.
- Cài ??t nhi?t ??.
- R? le ng?t nhi?t khi quá t?i
- L?p cách nhi?t m?t ?? cao ti?t ki?m n?ng l??ng
- H? tr? nhi?u dung tích t? 15 Lít ??n 50 Lít
- Giá này là giá tham kh?o v?i bình 15 Lít

Đơn giá: 2.455.000 đ
Tiết kiệm: 15%
Giá bán: 2.086.750 đ
Số lượng:

THANH MAGIÊ L?N, ??NG ??C L?P

Thanh Magiê ???c l?p trong bình n??c nóng tráng men có ch?c n?ng b?o v? các ?i?m h? (không ???c men ph? kín) làm cho quá trình han g? t?i các ?i?m h? trong bình n??c nóng tráng men không di?n ra do ?ó nó b?o v? lõi bình không b? th?ng. Nh? ?ó mà thanh magiê c?ng nh? bình có ???c tu?i th? dài h?n. Ngoài ra, thanh magiê ???c b? trí ??c l?p khi?n cho quá trình tháo l?p, thay th? di?n ra d? dàng h?n.

Thanh mage

R? le ch?ng cháy khô

Khi thanh ??t ch?a ng?p trong n??c mà ?ã ???c làm nóng, thanh ??t có th? b? cháy và lan ra các b? ph?n khác, th?m chí là cháy c? bình, gây nguy hi?m cho ng??i s? d?ng. ?? tránh hi?n t??ng này, s?n ph?m c?a Ferroli ???c b? trí R? le ch?ng cháy khô, khi có hi?n t??ng nh? trên x?y ra, r? le s? t? ??ng nh?y, ??m b?o an toàn ? m?c ?? cao nh?t cho ng??i s? d?ng

Ro le chong chay kho

B?n v? k? thu?t mô hình chung:


Thông s? k? thu?t:
Dung tích 15 Lít

 

LO?I

DUNG TÍCH (Lít)

KÍCH TH??C (mm)

ÁP L?C (N/cm2)

CÔNG SU?T (W)

TR?NG L??NG (kg)

A

B

C

D

E

F

G

H

L

QQ Evo TE

15

485

300

280

140

330

125

1/2’’

100

55

80

25000

9,0

Dung tích máy 20 Lít:

LO?I

DUNG TÍCH (Lít)

KÍCH TH??C (mm)

ÁP L?C (N/cm2)

CÔNG SU?T (W)

TR?NG L??NG (kg)

A

B

C

D

E

F

G

H

L

QQ Evo TE

20

600

300

280

140

440

250

1/2’’

100

100

80

25000

10,5

Dung tích 30 Lít:

LO?I

DUNG TÍCH (Lít)

KÍCH TH??C (mm)

ÁP L?C (N/cm2)

CÔNG SU?T (W)

TR?NG L??NG (kg)

A

B

C

D

E

F

G

H

L

QQ Evo AE

30

605

337

315

160

465

265

1/2’’

100

100

80

25000

12,

 

Cách nhi?t không ch?a CFC

???c c?u t?o b?ng l?p b?t nh?a t?ng h?p ??m ??c không có CFC, l?p cách nhi?t ??m b?o tránh ???c s? th?t thoát nhi?t và t?n th?t n?ng l??ng. ??m b?o quá trình làm nóng n??c di?n ra nhanh h?n và n??c nóng trong bình luôn ???c b?o qu?n ? nhi?t ?? t?t nh?t, k? c? l??ng n??c nóng ch?a dùng h?t, tránh lãng phí ?i?n n?ng tiêu th? c?ng nh? th?i gian làm nóng n??c.


lop cach nhiet

- H? tr? nhi?u dung tích t? 15 Lít ??n 50 Lít
- Giá này là giá tham kh?o v?i bình 15 Lít
- ?? bi?t chi ti?t giá c? khuy?n mãi xin g?i : 08 35881199 - 0933 344 366

S?n ph?m máy n??c nóng gián ti?p c?a t?p ?oàn Ferroli, nh?p kh?u mang th??ng hi?u c?a Ý, B?o hành chính hãng